No Image

พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวผ่องใส กาวี และนายพัทธนันท์ ธรรมชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวนักศึกษาทุนของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563

[update: 2020-08-25 08:49:59][View : 45]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook