No Image

อาจารย์กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง สาขาบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ในสาขา “บริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ในงานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) และภาคีเครือข่าย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 

[update: 2020-07-29 14:34:29][View : 262]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook