No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2611064 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

[update: 2020-06-12 09:13:50][View : 133]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook