No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ใตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่15 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร.pdf  

[update: 2019-11-12 08:45:35][View : 513]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook