No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

[update: 2019-09-10 13:44:41][View : 342]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook