No Image

สัมมนาภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาภาควิชากายภาพบำบัด ประจำปี 2562 เพื่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน ณ สวนสวรรค์รีสอร์ท ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562

[update: 2019-06-11 02:41:28][View : 111]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook