No Image

คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ACMTT ครั้งที่ 43

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (ACMTT) ครั้งที่ 43 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิดเรื่อง "Breakthrough in Medical Technology" นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษโดยทีมคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ อาจารย์ ดร.วิธิดา เหล่าผจญ และอาจารย์ ดร.อำภา ยาสมุทร์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

[update: 2019-06-04 05:11:22][View : 320]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook