No Image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4134016 สังกัด แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 2) อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-935072 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-S4134016.pdf  

[update: 2019-05-30 04:48:06][View : 420]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook