No Image

ภาควิชากายภาพบำบัด ร่วมงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2562

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2562 “Reach for Gold IP and Sports” จัดโดย สถานกงสุลอเมริกันเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

[update: ][View : 220]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook