No Image

รับสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด

---------------------------------

               ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ว่างอยู่ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130078 และ E30087 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์  และ http://www.ams.cmu.ac.th

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร.pdf  

[update: 2018-11-15 06:07:41][View : 855]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook