No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม IPE ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมความร่วมมือด้าน Interprofessional Education (IPE) ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการบริหารจัดการทั่วไป ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง “การดูแลผู้พิการในชุมชน” สาขากิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

[update: 2018-11-05 08:10:07][View : 181]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook