No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 หลักสูตร IP และ IPC จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ และบรรยายแนะนำคณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 

[update: 2018-10-29 08:06:38][View : 115]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook