No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัคร จำนวน 8 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 8 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

1.นางสาวกัญญารัตน์ รักสิงห์
2.นางสาวพลอยพิมพ์ พุทธปวน
3.นายจีรวิทย์ จักนิสสัย
4.นางสาวมัญชุภา เกิดประดิษฐ์
5.นายบรรณวิทย์ กึดก้อง
6.นางสาวฐิตาภรณ์ ชุมภูศรี
7.นางสาวณัฐชานันท์ เงินคำคง
8.นางสาวชิดาวรรณ สุยะก๋อง

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด (ชั้น 10) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf  

[update: 2018-09-13 07:01:18][View : 461]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook