No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E130053 วุฒิปริญญาเอก สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค เงินเดือน 37,000 บาท
- รับสมัครถึงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E130070 วุฒิปริญญาเอก สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค เงินเดือน 37,000 บาท
- รับสมัครถึงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

3. ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย เลขที่ S4135068 วุฒิปริญญาตรี สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค เงินเดือน 18,220 บาท
- รับสมัครถึงภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

4. ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย เลขที่ S4135070 วุฒิปริญญาตรี สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค เงินเดือน 18,220 บาท
- รับสมัครถึงภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

5.  ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E130066 วุฒิปริญญาเอก สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด เงินเดือน 37,000 บาท
- รับสมัครถึงภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

6.  ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ E130012 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
- วุฒิปริญญาโท  เงินเดือน 24,000 บาท
- วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 37,000 บาท
- รับสมัครถึงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ คุณรมย์นลิน ไชยเศรษฐ งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-935072 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร E130053.pdf   ประกาศรับสมัคร E130070.pdf   ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้ช่วย.pdf   ประกาศรับสมัคร E130066.pdf   ประกาศรับสมัคร E130012.pdf  

[update: 2018-06-15 07:56:31][View : 1808]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook