No Image

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะฯ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีและประธานองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำทีมอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร ตอบข้อสงสัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ ให้แก่ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

[update: 2018-06-13 09:56:56][View : 362]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook