No Image

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ​ ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกษญา มามูล นักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Anti-cryptococcal activity and anti-virulence factors of propolis from stingless bee ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 "MT Innovation" จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

[update: 2018-07-03 13:15:35][View : 562]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook