No Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงแบบยิ่งยวด ชนิดตั้งพื้น และเครื่องปั่นตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนฯ.pdf  

[update: 2018-04-19 02:41:05][View : 165]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook