No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด รอบที่ 4

สาขาวิชากายภาพบำบัด

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission

ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ เกณฑ์ เกณฑ์ทั่วไป/เฉพาะ จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
(ประเภทวิทย์)
 

เกณฑ์ทั่วไป

ตามองค์ประกอบ Admissions


เกณฑ์เฉพาะ

ดูได้จาก www.reg.cmu.ac.th หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา : www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=introfac

10 20,000

 

[update: 2018-04-19 01:24:40][View : 1861]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook