No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130053

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่  E130053 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท ดังนี้


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครe130053.pdf  

[update: ][View : 397]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook