No Image

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคุณ Robin Mulders จาก Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณ Robin Mulders จาก Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "Obesity: Body, brain and bacteria" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ณ แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.

[update: 2018-03-09 09:16:46][View : 469]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook