No Image

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และอาจารย์บุษบา ฉั่วตระกูล ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยการพยาบาล ในหัวข้อ การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 15 ห้อง 152 และ 153 อาคารสุจิณโณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

[update: ][View : 221]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook