No Image

นักศึกษาป.โท คว้ารางวัล APSR award ณ ประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ ไชยวงค์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  APSR award 2017 ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่อง "Agreement Of Commonly Used Prediction Equations for Spirometry Interpretation in Thai People" ในงานประชุมวิชาการ The Asian Pacific Society of Respirology (APSR) Congress, Sydney ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560

[update: 2018-01-09 04:46:27][View : 415]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook