No Image

นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 และทีมวิจัย คว้ารางวัล Startup Thailand League 2017 : Chiangmai 

นางสาวพชรสุภา หน่อแก้ว นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 และทีมวิจัย จากทีม "Awesome" (Autism + Awesomeness) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงาน เครื่องประเมินแบบสอบถามเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นเครื่องมือผ่านระบบ AI ในการประมวลผลกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติก พัฒนาจากการวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ เทียม ศรีคำจักร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา คว้ารางวัล Startup Thailand League 2017 : Chiangmai ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับหน่วยภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมkantary hill Chiangmai วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

 

 

[update: 2018-01-09 04:48:05][View : 958]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook