No Image

ภาควิชากิจกรรมบำบัด จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาว และพิธีไหว้ครู

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และพิธีไหว้ครูกิจกรรมบำบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัดเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัยโรจน์ฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[update: 2017-08-16 06:50:18][View : 278]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook