No Image

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ ภาควิชาฯ โดยมี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาบัณฑิตศีกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 

[update: 2017-08-16 06:51:34][View : 151]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook