No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130051 คุณวุฒิปริญญาเอก

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด

จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130051 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 37,000.- บาท  

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพิ่มเติม : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์สังกัดกายภาพบำบัด.pdf  

[update: 2017-08-03 09:29:36][View : 367]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook