No Image

ขอเชิญเข้าร่วม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ประจำปี 2560” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

โครงการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ประจำปี 2560”
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร ได้ที่ www.ams.cmu.ac.th/amscsc/document/072017/pts2017.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 082-8880101 (คุณพนิดา)

[update: ][View : 785]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook