ข่าวเด่น
ตัวแทนนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมกิจกรรม IPE
Saturday, 19 October, 2019
ตัวแทนนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมกิจกรรม Inter-professional education (IPE) ซึ่งครั้งนี้ภาควิชากิจกรรมบัดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ซึ่งได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวคิดในการจัดการกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น โดยมีคณาจารย์แต่ละวิชาชีพเป็นผู้ให้คำปรึกษา  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ. ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -