ข่าวเด่น
นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong acadamy เข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค
Tuesday, 15 October, 2019
นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong acadamy จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค มช. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการก้าวสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรนำเข้าเยี่ยมชมให้ความรู้ ตอบข้อซักถามและถ่ายทอดประสบการณ์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ. ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก facebook คณะเทคการแพทย์
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -