ข่าวเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิคร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการป้องกันอันตรายรังสี
Wednesday, 30 October, 2019
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการอบรม หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -