ข่าวเด่น
กิจกรรม Interprofessional education ที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
Monday, 28 October, 2019
อ.ดร.สุรัขณีย์ พัดงาม นำทีมนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Interprofessional education (IPE) ที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์เป็นผู้นำกิจกรรมในหัวข้อ เชื้อดื้อยา ณ สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆเข้าร่วมอีกด้วย
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -