ข่าวเด่น
กิจกรรม Interprofessional education โดยคณะเภสัชศาสตร์
Monday, 21 October, 2019
 อ.ดร.สุรัขณีย์ พัดงาม นำทีมนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Interprofessional education (IPE) โดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้นำกิจกรรมในหัวข้อ ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ณ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสร็ฐ  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อปัญหา นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆเข้าร่วมอีกด้ว
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -