ข่าวเด่น
การรับฟังและสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษจากไต้หวัน
Thursday, 26 September, 2019
การรับฟังและสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษจาก Shu-Zen Junior College of Medicine and Management
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับนักศึกษา 4 ราย จาก Shu-Zen Junior College of Medicine and Management ไต้หวัน ได้แก่

      1. Mr. HSU-HUNG MING
      2. Mr.TSAO-SHANG YU
      3. Miss   YU-CHUN LIU
      4. Miss Lu-Yun- Zhen

เข้ารับการฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 นั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฎิบัติงานดังกล่าว ภาควิชาฯได้จัดกิจกรรมการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานและมอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งเลี้ยงอำลาแก่นักศึกษาจาก  Shu-Zen Junior College of Medicine and Management ไต้หวัน ณ ห้องประชุมภาควิชา  วันศุกร์ที่  26 ก.ค. 62  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -