ข่าวเด่น
กิจกรรมรังสีเทคนิค มช.เดินลงดอย
Saturday, 14 September, 2019
กิจกรรมรังสีเทคนิค มช.เดินลงดอย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ชั้นปีที่ 2-4 ร่วมกิจกรรม รังสีเทคนิค มช. เดินลงดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีหลังกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยแล้วเสร็จเพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ก่อนเริ่มนั้นจะมีการบูมRT ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าร่วมเป็นกำลังใจในกิจกรรมอีกด้วย
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -