ข่าวประชาสัมพันธ์
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
Thursday, 1 August, 2019
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม..
[ 1 ] Last