ระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ
ลงทะเบียนขออนุญาต
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอ/ได้รับอนุญาต

www.ams.cmu.ac.th
 
สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารระบบ