ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย และบันทึกการสอนและการเรียนรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ 

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ(ลงนาม).pdf