คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567