รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดีด้านบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567