ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,346,595.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-07-04_111725.pdf