ศูนย์บริการฯ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณโครงการ 2,880,000.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2567

เพิ่มเติม : Scan2567-07-04_104738.pdf