ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารธาราบำบัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : เอกสารประกาศเชิญชวน(ลงนาม).pdf