ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด ซื่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-25_152335.pdf