ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซื้อจอภาพความละเอียดสูงสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-21_154304.pdf