ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนสน 34 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณโครงการ 1,512,000.- บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-21_153119.pdf