ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบการทำงานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลักฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซันนิว่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 104,325.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-17_152759.pdf