ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 580,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-13_145827.pdf