ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซื้อจักรยานสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 890,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-13_145800.pdf