ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-13_142016.pdf