ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 135,860.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-13_132711.pdf